Fotanalys

 Syftet med en fotanalys / rörelseanalys är att vi ska förstå varför dina problem uppstår och hur vi ska åtgärda dem samt att Du som kund skall förstå upphovet till fotproblemen och konsekvenser av förändrat beteende.

Vi gör en anamnes* där Du anger dina bekymmer. Vi tar reda på orsak och verkan, kontrollerar stående mekanik på spegelpodie och rörelsemekanik på gångband. Vi fastställer och förklarar samband samt förekomst av foten analys rullbandavvikande beteende.
Baserat på detta föreslår vi ett åtgärdsprogram. I detta ingår förslag och förklaring av korrigerande skor, förslag på korrigerande och avlastande fotbäddar. Analysen avslutas med beslut och ev. tillverkning av inlägg respektive bildtagning i 3D.

Vår ambition är att veta så mycket som möjligt om våra kunders problem, hur de har uppstått. Om det gör ont någonstans, då beror det ju självklart på något. Hittar vi skälet så kan vi behandla orsaken. Det räcker inte med att behandla symtomen, vårt arbetssätt är att förändra orsakerna.

Vilka är de vanligaste problemen vi ser vid en fotanalys?

Smärta i framfoten – Hallux Valgus – hammartår – knä-, höft – och ländryggsproblem – hälsene- och benhinneproblem – artrossmärtor i knä och höft – idrottsskador etc.

Tidsbokning krävs

En analys tar som regel ca 1 timma. Vår ambition är att en omställning ska vara påbörjad redan när man som kund lämnar oss efter första besöket. Vi producerar själva dom mest avancerade inläggen och ledtiden är ca 2 veckor. Vid speciellt brådskande fall går det såklart att påskynda processen och ge förtur med snabbare leverans.

Vid en fotanalys så gör vi bl.a en funktionskontroll både i stående och under rörelse som mynnar ut i ett recept som ligger till grund för hur inläggen ska tillverkas.

Välkommen och prova oss du också!

Nu kan du boka din analys direkt på webben

Boka tid

* Anamnes = ”probleminventering”