Om Foten AB

Vårt arbetssätt

Foten i Tranås AB sätter ortopedisk optimal funktion i högsätet vid val av produkter och tillverkningsmetoder. Varje kund som undersöks skall veta och förstå skälen till problemen samt föreslagna åtgärder.
Foten har tidsbeställning för undersökning och erbjuder enkel löp- alternativt gånganalys till alla skokunder vid behov. Vid problem ska du som kund alltid erbjudas ett avlastningsinlägg vid första besöket/analysen.

Vi på Foten levererar inlägg efter Paromed-/contourmetoden. Målsättningen är att alltid leverera specialgjorda inlägg inom två veckor. Uppföljning inkluderande rådgivning, arbete med korrigeringar och efterjusteringar för att uppnå maximal effekt erbjuds alltid utan extra kostnad.

För dig som har bokat tid för analys genomför vi en grundlig genomgång. Du får bl.a genomgå en stå-, belastnings-, gång- och ev. löpanalys samt spegelanalys. Med dessa hjälpmedel, tillsammans med erfarenhet och unik kompetens kan vi bl.a se fotens belastningsbild och på vilket sätt fotens/kroppens rörelseschema avviker från ett normalt beteende.

Vår målsättning är att du som kund och som gör en fot- rörelseanalys ska veta hur du kan bli av med ditt fotrelaterade problem och hur du uppnår maximal komfort på vägen dit.

För dig som främst är i behov av skor är vår målsättning att du upplever hög service, kunskapsnivå och kvalitet och därtill hittar skor för de flesta behov & användningsområden.

Vem är kund hos oss?

  • Du som värdesätter hög kvalitet på skor
  • Du som har smärta pga ett ortopediska bekymmer i fötter, ben, höft eller ländrygg
  • Du som redan har egna individuella inlägg
  • Du som är aktiv och vill förebygga senare skador

Är du intresserad av att Foten kontaktar dig för en analys?
Kontakta oss och lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp.